Creatief specialist in bouw & hovenierswerken

Tuinrenovatie Nootdorp

Spiegels voor extra diepte

Jaar: 2009
Plaats: Nootdorp

Opdracht: 
Een natuurlijke tuin, met zo min mogelijk bestrating. Waarom? Zodat de hond lekker buiten in de tuin kan rondrennen. 

{alt_txt}

Weetjes over deze achtertuin

Spiegels

Om meer diepte te creëren in deze brede tuin hebben wij spiegels gemonteerd. Zo lijkt de tuin aan de achterzijde optisch groter. 

Flora- en faunawet

Alle huizen die grenzen aan deze sloot dienen rekening te houden met de geldende flora- en fauna wet van Nootdorp. Iedere grondbezitter is verplicht dat de tuin natuurlijk afloopt richting het water. De leefomgeving van padden, eenden en andere dieren mag niet verstoord worden. Wij hebben de natuurlijke afloop voorzien van beplating die binnen het reglement vallen en mooi passen bij de andere beplanting in de tuin. 

Tel: (0174) 220058

Vrijblijvende afspraak

Creatief specialist in bouw & hovenierswerken
© copyright 2023 - Alle rechten voorbehouden